Spoorzone Delft

Voor de spoorverbreding van de spoorlijn Rijswijk – Delft-Zuid en de aanleg van een 4-sporige tunnel ter hoogte van de Delftse binnenstad, inclusief een station en overige OV-verbindingen, is Railinfra Solutions als onderdeel van de combinatie DTB bestaande uit DHV, TCE (momenteel overgegaan naar Railinfra Solutions) en Benthem Crouwel Architecten. betrokken bij verschillende fases van het project.

Sinds de jaren tachtig maakt de gemeente Delft plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Enerzijds om de stadsdelen weer intensiever met elkaar te verbinden. Anderzijds wil zij voor de omwonenden de overlast van het spoor terugdringen. Aangezien de ontwikkelde plannen de financiële middelen ruim overschreden, heeft de combinatie een planstudie uitgevoerd met als doel het financieel haalbaar maken van het project.

Na de studie heeft de combinatie DTB twee varianten uitgewerkt tot VO+-niveau. Dit zijn een korte tunnel met een bovengronds station en een lange tunnel met een ondergronds station. Dankzij de planstudie realiseerde de combinatie een besparing van twintig tot veertig procent ten opzichte van de bestaande variant, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en de mogelijkheden tot vastgoedontwikkeling.

Momenteel maakt de combinatie DTB een ontwerp van de spoorse disciplines. De ruwbouw van de geplande tunnel is nu via een Design & Construct contract in aanbesteding. De bouw begint naar verwachting in het tweede kwartaal van 2009. Hiervoor verzorgt de combinatie DTB de technische ondersteuning.