Spoorzone Delft

Voor de spoorverbreding van de spoorlijn Rijswijk – Delft-Zuid en de aanleg van een 4-sporige tunnel ter hoogte van de Delftse binnenstad, inclusief een station en overige OV-verbindingen, is Railinfra Solutions in combinatie met Benthem Crouwel Architecten. betrokken bij verschillende fasen van het project.

Sinds de jaren tachtig maakt de gemeente Delft plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied. Enerzijds om de stadsdelen weer intensiever met elkaar te verbinden. Anderzijds wil zij voor de omwonenden de overlast van het spoor terugdringen. Aangezien de ontwikkelde plannen de financiële middelen ruim overschreden, heeft de combinatie een planstudie uitgevoerd met als doel het financieel haalbaar maken van het project.

Na de studie heeft de combinatie RIS/BCA twee varianten uitgewerkt tot VO+-niveau. Dit zijn een korte tunnel met een bovengronds station en een lange tunnel met een ondergronds station. Dankzij de planstudie realiseerde de combinatie een besparing van twintig tot veertig procent ten opzichte van de bestaande variant, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en de mogelijkheden tot vastgoedontwikkeling.

Inmiddels vorderen de bouw van de tunnel en het ondergrondse station voorspoedig. Hierbij is de combinatie RIS/BCA intensief betrokken als adviseur van ProRail. 

Als de eerste twee sporen in gebruik zijn genomen, voorjaar 2015, volgt de sloop van het bestaande viaduct en de bouw van het derde en vierde spoor.

Rond 2022 zal het gehele project zijn voltooid.